SELÇUK ERDEM

Edebiyata dair derin birikimi ile ünlü mizahçı Selçuk Erdem, Yunan komedyalarından Don Kişot'a, Oğuz Atay'dan Italo Calvino'ya mizahın yolculuğu ve kullanım biçimlerini anlatıyor. 


Dersler

01 - Komedi Nedir? Komedi-Trajedi Nitelikleri
Aristoteles'in Komedi ve Trajedi tanımlaması. Shakespeare ve klasik edebiyattaki önemli örnekleri. Northrop Frye gibi kuramcıların tanımları.    

02 - Neden Gülüyoruz?
Önemli kuramcı ve yazarların neden güldüğümüze dair fikirleri ve yorumları.  

03 - Mizah Türleri, Yaklaşımları ve Edebiyat Tarihi içinde Kullanımları
Parodi, ironi (dramatik, kavramsal), tiplemeler, romantik komedi, töre komedisi, hiciv ve paradoks tanımları ve edebiyat tarihindeki önemli örnekleri. 

04 - Modernizm ve Sonrası Mizah
James Joyce, Franz Kafka, Sait Faik, Italo Calvino, Oğuz Atay, Gabriel Garcia Marquez gibi ustaların eserlerindeki mizah unsurları. 

05 - Mizah Malzemesi Nasıl Toplanır?
Yazar adaylarına mizah malzemesi toplama üzerine tavsiye ve öneriler. 


Eğitmen Hakkında

1973 doğumlu Selçuk Erdem genç yaşta karikatür çizmeye başladı. Limon, Deli, Leman, L-Manyak dergilerinde çalıştıktan sonra 2002’de arkadaşlarıyla kurduğu Penguen dergisinde hem yöneticilik hem çizerlik yaptı. Yöneticilik döneminde birçok çizere amatörlükten profesyonelliğe geçişte eşlik etti. Karikatürlerini sekiz kitapta topladı. Dergicilikten arta kalan zamanlarında senaryo yazarlığından reklam projelerine kadar farklı işlerde çalıştı.

Halen OT dergisinde çizmeye devam ediyor.